Aceste cursuri se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 6-14 ani care doresc să studieze o limbă străină într-un cadru prietenos şi relaxat unde sunt motivati şi încurajaţi să îşi depăşească propriile limite. Activităţile noastre de învăţare orientează elevii spre participare activă pe tot parcursul orei de curs fiind atent monitorizaţi si încurajaţi să se exprime în limba predată. .


De ce sa alegeti aceste cursuri?

Alaturi de noi, copiii învaţă natural şi eficient prin joc şi activităţi dinamice. Învăţarea unei limbi străine poate să fie o experienţă placută. De aceea, aceste cursuri doresc să promoveze cooperarea, participarea activă la diferite proiecte menite să le dezvolte sentimentul de mândrie, a respectului de sine, să încurajeze libertatea de expresie şi să promoveze creativitatea copilului.


Ce ne propunem
 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de limbile străine şi asocierea lor cu o activitate plăcută.
 • Îmbunătăţirea dezvoltării cognitive, oferind un instrument important pentru organizarea cunostinţelor.
 • Incurajarea creativităţii ca şi consecinţă a unei comparaţii constante între două coduri lingvistice diferite.
 • Punerea bazelor pentru educaţia lingvistică continuă, permiţând formarea unui tip de educaţie care nu este centrat exclusiv pe limba maternă şi care va facilita studiul limbilor străine în viitor.
 • Însuşirea unui volum de cuvinte în limba engleză care denumesc fiiniţe, lucruri, fenomene ale naturii, expresii uzuale şi utiizarea lor in formarea automatismelor de vorbire.
 • Reproducerea verbală a unui mesaj audiat si dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.

Instrumente folosite

În cadrul acestor cursuri ne propunem sa utilizăm o mare varietate de instrumente şi metode de evaluare special concepute pentru elevii claselor primare. Printre acestea se numară: materiale video, lecţii interactive,competiţii în echipe, fişe de lucru, jocuri didactice şi de rol exersând dialoguri care consolidează noţiunile noi şi pe cele deja dobândite, cartonaşe şi cântece în limbile de predare. .

Ne propunem să realizăm portofolul de evaluare fiecarui copil, care să includă fişe de lucru şi alte activităţi practice efectuate în timpul orelor de curs, observaţiile profesorului cu privire la dezvoltarea lingvistică a copilului, fotografii cu elevii participând la diferite activităţi de învăţare şi joc, testele de evaluare initială, pe parcurs şi evaluarea finală.


Organizarea si desfasurarea cursurilor

Structura cursurilor: o şedinţă de 90 de minute in fiecare săptămană.

Perioada de desfăşurare: 24 de ore/ 16 săptămâni (respectând structura anului şcolar)

Locul şi ziua în care se desfăşoară cursurile: Sediul firmei: Str. Feleacului nr.3 de luni până sâmbătă.


Ce cursuri vă oferim?
 • Limba engleză (6-14 ani)
 • Limba germană (6-14 ani)
 • Limba italiană (6-14 ani)

Puteţi opta pentru aceste cursuri şi cu predare în limba maghiară.


Detalii cu privire la înscriere

Înscrierile se pot face atât pe site , cât şi la numărul de telefon: 0764 222 793.

În cazul în care aţi optat pentru înscriere pe site-ul nostru, veţi fi contacţi telefonic pentru confirmare şi stabilirea programului.

Taxa se poate achita integral sau în maximum 4 tranşe, numai la sediu.
Aceste cursuri se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 13-14 ani care doresc să studieze o limbă străină într-un cadru prietenos şi relaxat unde sunt motivati şi încurajaţi să îşi depăşească propriile limite. Activităţile noastre de învăţare orientează elevii spre participare activă pe tot parcursul orei de curs fiind atent monitorizaţi si încurajaţi să se exprime în limba predată .


De ce sa alegeti cursurile noastre?

Alături de noi, copiii învaţă natural şi eficient prin joc şi activităţi dinamice. Învăţarea unei limbi străine poate să fie o experienţă placută. De aceea, aceste cursuri doresc să promoveze cooperarea, participarea activă la diferite proiecte menite să le dezvolte sentimentul de mândrie, a respectului de sine, să încurajeze libertatea de expresie şi să promoveze creativitatea copilului.


Ce ne propunem
 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de limbile străine şi asocierea lor cu o activitate plăcută.
 • Îmbunătăţirea dezvoltării cognitive, oferind un instrument important pentru organiarea cunostinţelor.
 • Reproducerea verbală a unui mesaj audiat si dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi în scris.
 • Folosirea în situaţii reale a structurilor de gramatică şi de vocabular cu ajutorul cărora să producă răspunsuri scurte şi întrebări simple în situaţii simple de interacţiune, în contexte familiare sau de necesitate imediată.

Instrumente folosite

În cadrul acestor cursuri ne propunem sa utilizăm o mare varietate de instrumente şi metode de evaluare special concepute pentru elevii claselor primare. Printre acestea se numară: materiale video şi audio, lecţii interactive,competiţii în echipe, fişe de lucru (asociere imagine-text, exerciţii de completare, rebus, grilă), jocuri didactice şi de rol exersând dialoguri care consolidează noţiunile noi şi pe cele deja dobândite, exerciţii de redactare (scurte descrieri, formule de felicitare, etc.). .

Ne propunem să realizăm portofolul de evaluare fiecarui copil, care să includă fişe de lucru şi alte activităţi practice efectuate în timpul orelor de curs, observaţiile profesorului cu privire la dezvoltarea lingvistică a copilului, fotografii cu elevii participând la diferite activităţi de învăţare şi joc, testele de evaluare initială, pe parcurs şi evaluarea finală.


Organizarea si desfasurarea cursurilor

Structura cursurilor: o şedinţă de 90 de minute in fiecare săptămană.

Perioada de desfăşurare: 24 de ore / 16 săptămâni (respectând structura anului şcolar).

Locul şi ziua în care se desfăşoară cursurile: Sediul firmei: Str. Feleacului nr.3 de luni până sâmbătă.


Ce cursuri vă oferim?
 • Limba engleză (13-14 ani)
 • Limba germană (13-14 ani)
 • Limba italiană (13-14 ani)

Cursanţii vor fi testaţi înainte de începerea cursurilor pentru încadrarea corectă într-una dintre cele două grupe de studiu: nivel începător şi intermediar

Puteţi opta pentru aceste cursuri şi cu predare în limba maghiară.


Detalii cu privire la înscriere

Înscrierile la cursurile ,,Let's get it moving’’ se pot face atât pe site , cât şi la numărul de telefon: 0764 222 793 .

În cazul în care aţi optat pentru înscriere pe site-ul nostru, veţi fi contacţi telefonic pentru confirmare şi stabilirea programului.

Taxa se poate achita integral sau în maximum 4 tranşe, numai la sediu.
Aceste cursuri se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 15-19 ani care doresc să studieze o limbă străină într-un cadru prietenos şi relaxat unde sunt motivati şi încurajaţi să îşi depăşească propriile limite. Activităţile noastre de învăţare orientează elevii spre participare activă pe tot parcursul orei de curs fiind atent monitorizaţi si încurajaţi să se exprime în limba predată .


De ce sa alegeti cursurile noastre?

Alaturi de noi, veţi învaţa natural şi eficient prin activităţi dinamice care vă vor ajuta să aprofundaţi cu uşurinţă gramatica şi să vă perfecţionaţi vocabularul. Învăţarea unei limbi străine poate să fie o experienţă placută. De aceea, aceste cursuri doresc să promoveze metode şi tehnici moderne de predare care să faciliteze o comunicare eficienta în limba studiată.


Ce ne propunem
 • Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare.
 • Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi în scris adecvate unor anumite contexte de comunicare.
 • Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă.

Instrumente folosite

În cadrul acestor cursuri ne propunem sa utilizăm o mare varietate de instrumente şi metode de evaluare special concepute pentru elevii de liceu. Printre acestea se numară: materiale video şi audio, lecţii interactive,competiţii în echipe, fişe de lucru (exerciţii de identificare, discriminare, etc.), redactare de paragrafe, operare cu fragmente de texte, prezentare, relatare, text lacunar, traduceri şi retroversiuni, proiecte. .

Ne propunem să evaluăm progresul elevilor prin alcătuirea unui portofoliu care să cuprindă: observarea sistematică (fişă de observare), teme de lucru, proiecte şi teste.


Organizarea si desfasurarea cursurilor

Structura cursurilor: o şedinţă de 2h in fiecare săptămană.

Perioada de desfăşurare: 32 de ore / 16 săptămâni (respectând structura anului şcolar).

Locul şi ziua în care se desfăşoară cursurile: Sediul firmei: Str. Feleacului nr.3 de luni până sâmbătă.


Ce cursuri vă oferim?
 • Limba engleză (15-19 ani)
 • Limba germană (15-19 ani)
 • Limba italiană (15-19 ani)

Cursanţii vor fi testaţi înainte de începerea cursurilor pentru încadrarea corectă într-una dintre cele două grupe de studiu: nivel începător şi intermediar

Puteţi opta pentru aceste cursuri şi cu predare în limba maghiară.


Detalii cu privire la înscriere

Înscrierile se pot face atât pe site , cât şi la numărul de telefon: 0764 222 793 .

În cazul în care aţi optat pentru înscriere pe site-ul nostru, veţi fi contacţi telefonic pentru confirmare şi stabilirea programului.

Taxa se poate achita integral sau în maximum 4 tranşe, numai la sediu.


Vizualizati oferta noastra !